Synspunkt
22.8.2023

Du skal træne din ledelse

Professor Lotte Bøgh Andersen og lektor Mads Leth Jakobsen skriver i denne kommentar, hvorfor skoleledere skal træne deres ledelse og hvordan.
Mads Leth Jakobsen
Lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet
Foto
Lotte Bøgh Andersen
Professor på Aarhus Universitet og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Institut for Statskundskab
Foto

Året er 2015. Stedet er Aarhus Universitet. Den afgørende analyse er klar. Har ledelsestræningen i LEAP-projektet støttet deltagerne i at blive mere aktive ledere? Svaret er ja. Alligevel stjæler et andet resultat opmærksomheden: Ledere i kontrolgruppen, der ikke har modtaget ledelsestræning, bliver af deres medarbejdere vurderet som markant mindre aktive end ved den første måling året inden. På alle de målte former for ledelse. På tværs af ledernes forskellighed – vi så det samme mønster for skoleledere, daginstitutionsledere, gymnasierektorer og chefer i banker og Skat. Ledere, der ikke (i bare et år) træner deres ledelse, bliver set som mindre aktive af medarbejderne. Det er vigtigt, fordi tydelig ledelse er en hovedvej til motiverede medarbejdere og gode resultater. Derfor opfordrer vi dig til løbende at træne din ledelse.

Er det lige meget, hvordan du træner ledelse? Nej, siger praksiserfaring og forskning. For det første er det vigtigt at kunne bruge træningen konkret til at løse sin ledelsesopgave. Derfor anbefaler Ledelseskommissionen, at ledelsestræning sker med udgangspunkt i konkrete organisatoriske målsætninger. Og man skal træne de ledelseskompetencer, som er relevante for disse opgaver. For det andet er det en fordel med indbygget feedback. Der er stor forskel på, hvordan ledere selv ser deres ledelse, og hvordan deres medarbejdere oplever samme ledelse. Feedback i forbindelse med ledelsestræning kan mindske dette gab. For det tredje anbefaler vi, at træningen er baseret på både videns-, refleksions- og handlingselementer. Overførsel til egne ledelsesopgaver kan binde viden fra forskning og praksis sammen med øget refleksion og ultimativ handling, som man igen via feedback kan bruge til at øge sin viden og styrke sin refleksion.

Hvordan får man tid til det? Et frisk svar er, at ledere ikke har tid til at undlade ledelsestræning. Hvis vi spoler tiden et år længere tilbage fra 2015, sagde en skoleleder under LEAP-træningen – helt hvid i ansigtet – at han var nødt til at springe fra, fordi lærerne på grund af Lov 409 overdængede ham med spørgsmål. Det tog al hans tid. Via feedback fra træneren og de andre deltagere endte han dog med at prioritere ledelsestræningen. Han brugte den til – sammen med lærerne – at sætte en tydelig retning for skolen. Han fik igen farve i ansigtet, og lærerne oplevede, at skolens nye vision gav dem plads og retning. Skolelederen fik tid til ledelse.

Skal hver enkelt skoleleder så tilbage på skolebænken hvert år? Nej – af tre grunde. For det første er passiv ”numse til bænk” kun en lille del af ledelsestræning. For det andet taler vi netop om ledelsestræning (ikke ledertræning), og mange ledelsesrelaterede læringsmål opnår man bedst sammen med andre (for eksempel ens ledelsesteam). For det tredje foregår træningsaktiviteter også i dagligdagen på skolen og i kommunen. Når vi opfordrer dig til at træne din ledelse, kan du øve dig på dine normale ledelsesopgaver sammen med andre. Det vigtigste er at prioritere udviklingen af dit lederskab i en proces, hvor viden, refleksion og handling kommer på arbejde i din egen organisation, og hvor du får relevant feedback på dine handlinger.

Indlægget er udtryk for skribenternes holdning.

Nye bøger

Professor Lotte Bøgh Andersen & lektor Mads Leth Jakobsen har skrevet bøgerne: ”Ledelse i offentlige og private organisationer” og ”Træning af ledelse: Hvorfor, hvem, hvordan?”

Læs flere kommentarer

Se oversigt over synsunkter og ledertanker