Guide
17.5.2024

Sådan kan du styrke dit ledelsesteam

Skoleleder Lars Busk Svendsen har arbejdet med at udvikle sit ledelsesteam. Han giver her en række råd til, hvordan du kan styrke samarbejdet i dit ledelsesteam.

Ansæt med omhu

Vær målrettet i sammensætningen af ledelsesteamet og i ansættelsen af nyt personale til ledelsen. Ansøgere skal være optaget af ledelse bredt set og af at drøfte ledelse, for ledelse er ikke bare forbeholdt ledere. De skal være ydmyge og parate til at arbejde med sig selv og finde ud af, hvem man er i forhold til den måde, man agerer på, og så skal de være ambitiøse – både i forhold til projektet ”at lave skole”, i forhold til sig selv og i forhold til medarbejderne. ‍

Skab en vi-kultur

Arbejd på at skabe en vi-kultur, hvor alle har ansvar for alle elever. Drop termen ”dine og mine elever”.

Brug træningsarenaer

Styrk læringskulturen og sæt dygtiggørelse højt. Sæt det i system ved at skabe ”træningsarenaer”, hvor man kan udvikle ideer til nye indsatser, afprøve dem og evaluere dem sammen.

Dyrk ledelse-tæt-på

Tag ledelse-tæt-på alvorligt. Sørg for, at ledere kommer ud i klasserne, følger undervisningen, møder og taler med lærerne i hverdagen med mere. Det er vigtigt, at medarbejderne kan håndtere, at både ledelse og vejledere er med inde til deres undervisning. Det kan godt være sårbart, og det kræver, at man er i et trygt samarbejdsfællesskab hele vejen rundt.

Vær fleksibel

Læg vægt på fleksibilitet – at alle ledere kan flytte sig derhen, hvor der er behov, også selvom det ikke er inden for eget ansvarsområde. Ledelse er ikke kun at løse problemer. Ledelsesteamet skal kunne navigere i det dilemmafyldte, de paradokser og den kompleksitet, der er på en skole hver eneste dag. Brug eventuelt ekstern konsulentstøtte til at styrke relationerne i ledelsen.

Styrk dialog og feedback

Gør en indsats for at styrke dialog- og feedbackkultur. Tal (rigtig) meget sammen og lad konstruktiv kritik være velkommen. Vær opmærksom på, at åbenheden og feedbackkulturen kræver meget af både ledelse og medarbejdere og kan være for meget for nogle. Man skal kunne være i, at man ikke altid ”har den alene”. Det er der nogle, der kan slå sig på.

Læs også

Mere om samme emne

Læs flere artikler

Se oversigt artikler