Guide
18.5.2023

Sådan får du overblik over ledelsesteamets kompetencer

Hvordan opgaver og roller bliver fordelt i ledelsesteam, er meget forskelligt, fortæller Kasper Myding fra konsulentfirmaet ”Verdens bedste danske skole”. Han har været med til at udvikle et simpelt værktøj ”Kompetencehjulet for skoleledere”, som gør det muligt let at skabe overblik over de mange opgaver i skoleledelse.
1. Forbedring af din praksis

Kompetencehjulet har otte kompetenceområder, som en skoleledelse skal mestre: strategisk ledelse, faglig og pædagogisk ledelse, personaleledelse, kommunikation, samarbejde og relationer, det personlige lederskab, økonomisk ledelse samt administrativ ledelse. Modellen giver afsæt for at analysere og reflektere over egen praksis og få indblik i styrker og udfordringer - individuelt og i ledelsesteamet. Brug værktøjet til at tænke over, hvad du gør godt, og hvordan du kan udvikle din egen praksis.

2. Læg summen sammen i teamet

Hvor har I som samlet lederteam jeres styrker og udfordringer? Måske ser I, at I er stærke på det strategiske, men ikke så dygtige til at kommunikere det? Eller måske går meget af jeres tid på administration, mens samarbejdet med forældre presser på? Brug kompetencehjulet til at udpege, hvor I meningsfuldt kan lægge jeres kræfter, og omsæt det til handlinger, så det bliver rammesat ud fra ledelsens kompetencer: Hvem gør hvad hvornår? Hvorfor gør I det? Og hvornår og hvordan vil I følge op?

3. Diskutér kompetenceforståelse

Hvad forstår I hver især i ledelsesteamet ved begreberne faglig pædagogisk ledelse eller det personlige lederskab? Hvad er vigtigt for jer på jeres skole, når det gælder strategisk ledelse, personaleledelse eller samarbejde og relationer? Der kan være stor forskel på, om man er en stor skole i København eller en indskoling på landet. Ligesom der forskel på, hvad værdigrundlag med ord såsom respekt, trivsel, fællesskab og dannelse betyder, når de skal omsættes i praksis til ledelsesopgaver.

4. Få tid til det rigtige

Det er ikke hensigten med kompetencehjulet, at I skal blive overvældet over, hvor mange opgaver I ikke kommer i mål med. Derimod handler det om at træffe nogle kvalificerede og underbyggede beslutninger om jeres tidsforbrug inden for hvert opgaveområde. Og det kan bidrage til at få nogle kontekstbestemte diskussioner af, hvordan I bruger jeres resurser og kompetencer bedst muligt her og nu og på den længere bane. For eksempel hvordan I bruger mellemlederne og hele vejlederlaget smartest.

5. Trykprøv planlægningen af skoleåret

Brug kompetencehjulet ved planlægningen af skoleåret for at trykprøve, hvor I skal rette fokus hen, og om I har prioriteret rigtigt. Men lige så relevant er det at justere efter flere gange i løbet af skoleåret, hvor alle nemt bliver opslugt af praksis, for at justere tidsforbrug og opgavefordeling efter kompetencer.

6. Ansæt efter manglende kompetencer

Når I skal ansætte nye ledere til jeres ledelsesteam, er det en fordel at have det fulde overblik over jeres sum af kompetencer og de kategorier, hvor I er dækket godt ind. Dermed kan det være et godt afsæt til en samtale om, hvilke kompetencer I mangler, og hvordan ansøgere ser sig selv indgå i det eksisterende ledelsesteam med sine kompetencer.

Om Kasper Myding

Kasper Myding er cand.mag. i læring og forandringsprocesser. Han har ti års erfaring som lærer og viceskoleleder og solid erfaring i at arbejde som konsulent med bæredygtig skoleudvikling og sparringsforløb med skoleledere. Han er den ene af tre skolenørder i konsulenthuset ”Verdens bedste skole” og medforfatter til bogen ”Verdens bedste lærer”.

Find ”Kompetencehjulet” gratis

Læs flere artikler

Se oversigt artikler