Guide
22.8.2023

Sådan bruger du de strategiske ledelsesbegreber

Mission, vision, værdier og strategi er helt centrale begreber, når du skal arbejde med udvikling af din organisation. Uheldigvis bliver de brugt for tilfældigt, og selv højtstående chefer har ikke altid styr på betydningen, siger Christian Nyvang Qvick, der her udlægger her de fire centrale begreber.
1. MISSION: Det, vi skal

Missionen er organisationens eksistensberettigelse og bliver kaldt formålet eller why – og handler om den værdi, vi er sat i verden for at skabe. Missionen er vigtig, fordi den tilfører mening til medarbejdernes arbejde. Forskning viser, at i de organisationer, hvor der er en klar og velkommunikeret mission, oplever medarbejderne typisk en højere grad af mening i deres job. Det centrale spørgsmål, som missionen besvarer er: Hvilken værdi er organisationen sat i verden for at skabe og for hvem?

2. VISION: Det, vi vil

Visionen sætter retning for organisationens udvikling og handler om den værdi, I vil skabe i fremtiden. Det er det, I drømmer om at lykkes med. En vision skal skabe fremdrift og sikre de større ønskede forandringer på sigt. Et centralt element i en vellykket vision er, at den skaber mentale billeder på den indre nethinde af den langsigtede ønskværdige fremtid i et 5-10-årigt perspektiv. Visionen skal besvare spørgsmålet: Hvad er organisationen særligt optaget af at lykkes med i de kommende år?

3. VÆRDIER: Det, vi efterlever

Værdierne kan betragtes som den ”interne facitliste” eller rettesnor for god adfærd og skal være med til at forme den ønskede kultur i organisationen. En organisations kultur er som et blomsterbed, hvor der både er tidsler og blomster – tidslerne afspejler en uhensigtsmæssig adfærd, skal luges ud, mens blomsterne skal vandes så de vokser. Et værdigrundlag kan bruges til at tage et opgør med ”tidslerne” og til at fremme ”blomster” og tydeliggøre, at ”sådan ønsker vi, man agerer som ansat hos os”

4. STRATEGI: Det, vi prioriterer

Strategi handler om at prioritere, hvilke indsatser man vil allokere tid og resurser til, så organisationen lever op til sin mission og realiserer sin vision. Der er det lavpraktisk, hvordan vi vil lykkes med at leve op til og realisere visionen. De strategiske indsatser skal forbinde den nuværende situation og den fremtidige ønskede situation. Strategierne skal besvare spørgsmålet: Hvilke indsatser skal vi prioritere tid og resurser til, for at vi lever op til missionen og realiserer visionen?

Om Christian Nyvang Qvick

Christian Nyvang Qvick er partner i konsulentvirksomheden LEAD og forfatter til flere ledelsesbøger – senest bogen: “Er der nogen hjemme i strategihuset? Sæt retning med vision, mission, værdier og strategier”, som udkom i maj 2023, og som artiklens pointer stammer fra.

Læs flere artikler

Se oversigt artikler