Anmeldelse
8.12.2023

Væredygtig ledelse - og humanokratisk praksis

Forfatter
Tine Nyholm
Forlag
Commitment Lab
Antal sider
249 sider
Pris
339,50 kroner

Denne bog af Tine Nyholm er bestemt meget interessant og relevant for ethvert ledelsesteam på skoler i Danmark.
Forfatteren rammer plet med bogen, og hun har meget på hjerte. Således bliver bogen et godt og nu uundværligt tilskud til den baggrundsviden, ledelsen skal have og samtidig arbejde med, når dens ledelse gøres til et meningsfuldt og værdifuldt fag. Dette gælder både på et personligt og på et organisatorisk plan.
Bogens i alt seks mest fyndige kapitler kommer både teoretisk grundigt og praksisnært omkring temaer som psykologisk og mental sundhed, lederen/kollegaen som rollemodel eller energivampyr, involvering af medarbejderne som forudsætning for meningsskabelsen i organisationen og feedback-kulturen.
Udover disse vægtige kapitler med gode og inspirerende cases og motivationer til eftertanker er bogen forsynet med et forord af professor Claus Nygaard, forfatterens eget forord og introduktion. Endvidere er der en omfattende litteraturliste, oversigt over tilladelser, afsluttende takke-afsnit fra forfatteren samt forfatterbeskrivelse og ordregister.
Der er kort sagt alt, hvad der skal være, og mere til!

Hvad er så væredygtig ledelse? Forfatteren forklarer det således i bogen: ”Ledelse, der er forankret i faglighed og indsigt i mennesker, tager psykologisk ejerskab for at skabe psykologisk tryghed og samhørighed i en dialogbaseret udviklingskultur. Ledelsesformen vægter at løfte forandringer i praksis gennem samtale og dialog, fordi det fremmer indsigt i tankeprocesser og deres natur og frisætter vores særegent menneskelige behov for at reflektere, lære, deltage og skabe.”
I samme kapitel defineres og redegøres også for væredygtig selvledelse og væredygtighed i organisationer.
Tine Nyholms valg af cases fortjener megen anerkendelse. De er alle interessante og lærerige. Eksempelvis får læseren seks eksempler på samtaler, som lederen har, og alle seks med kognitiv forstærkning, som forfatteren også redegør for i bogen. I det hele taget er forfatteren generøs med at dele ud af sin viden, sine erfaringer og modeller. Som gode eksempler på det sidste er modellerne for kognitiv coaching og kognitiv forstærkning. Også modellen om ”Lykkehjulet – væredygtig ledelse af meningsfuld målopfyldelse” er dybt interessant.

Tine Nyholm er i sin bog hele tiden på et godt og solidt videnskabeligt fundament. Hun henviser til og bruger mange dygtige og anerkendte teoretikere fra den store verden og også fra Danmark, eksempelvis Étienne Wenger, Daniel Goleman, Steen Hildebrandt, Knud Illeris og Kim Gørtz.
Som et godt eksempel på en væredygtig leder nævner forfatteren blandt andet Barack Obama, der dygtigt kunne rumme andre mennesker, særligt dem, der var forskellige fra ham selv, og han har utallige gange i for eksempel klimadebatten invitereret ind igen og igen til demokratisk og global samtale, der favnede og respekterede diversitet og forskellighed.

Jeg anbefaler bogen på det allerbedste. Den er et must, og den kan læses, gribes og begribes af enhver skoleleder i Danmark. Den bør først og fremmest læses og bruges til fælles kompetenceudvikling af ethvert ledelsesteam!

Anmeldelsen er skrevet af
Knud Nordentoft
Partner, cphfacilitation

Læs flere anmeldelser

Se oversigt over anmeldelser af bøger og spil