Anmeldelse
5.3.2024

Perspektiver på psykologisk tryghed

Forfatter
Peter Andersen og Karsten Mellon (red.)
Forlag
Dafolo
Antal sider
138 sider
Pris
361,25 kroner

Interessen for psykologisk tryghed har i de seneste år være stigende og fået stor opmærksomhed. Den har spredt sig til konferencer, ledelseslitteratur og lokale samtaler ude i institutionerne og organisationerne.
Særligt har begrebet psykologisk tryghed sat aftryk med den amerikanske professor fra Harvard Business School, Amy Edmondson, og hendes bog Den frygtløse organisation, på dansk fra 2020. I dansk sammenhæng har forfatter, ledelseskonsulent og ekstern lektor ved CBS, Christian Ørsted, sat fokus på fænomenet med bogudgivelser, foredrag, mm.
Med Peter Andersen og Karsten Mellons antologi Perspektiver på psykologisk tryghed giver de sammen med en lang række danske bidragsydere et aktuelt bidrag til forståelsen og anvendelsen af psykologisk tryghed i en teoretisk og praktisk sammenhæng.
Antologien består af 11 kapitler. Hvert kapitel er tematiseret med deres perspektiv på psykologisk tryghed. Der er eksempler fra fx hospitals- og skoleverdenen og offentlige og private organisationer med perspektiver på så forskellige temaer som kollektiv mestring, ydmyghed, arbejdsmiljø og regenerativ ledelse.
I Peter Andersens kapitel beskriver han formålet med psykologisk tryghed meget rammende, nemlig at Psykologisk tryghed handler om at skabe en tryg ramme om det at arbejde med noget usikkert og emergent. Og det, som er antologiens gennemgående tema, nemlig, at det aldrig må stå alene … idet det altid drejer sig om psykologisk tryghed plus noget andet vigtigt. Her tænkes andre perspektiver ind, såsom organisationens kerneopgave eller arbejdsopgavers mål og forventninger.
Det er en bog med tyngde og dybde. Bidragene er komprimerede og har en faglig høj substans, som gør, at den er interessant at genlæse efter egne erfaringer i sit arbejde.
Antologiens titel lover det, man får: perspektiver på psykologisk tryghed.
Det er en bog, hvor begrebet psykologisk tryghed udvides i forskellige kontekster. Der er inspiration til ens eget arbejde med psykologisk tryghed både som leder og medarbejder. Og man bliver udfordret på sin nysgerrighed, bestyrket i vigtigheden af en ydmyg tilgang i sit arbejde, og at samhørighed i opgaveløsningen er essentiel for, at det lykkes.
Bogen er meget anbefalelsesværdig og kan fint bruges i et gensidigt arbejde i en arbejdsmiljøgruppe eller i et MED-regi.

Anmeldelsen er skrevet af
Martin Rahr Bøgeskov
Souschef, Ejerslykkeskolen i Odense

Læs flere anmeldelser

Se oversigt over anmeldelser af bøger og spil