Anmeldelse
5.3.2024

Er der nogen hjemme i strategihuset?

Forfatter
Christian Nyvang Qvick
Forlag
Hans Reitzels Forlag
Antal sider
345 sider
Pris
350 kroner

Har du et ønske om at have styr på butikken?” Sådan spørger Christian Nyvang Qvick i sin bog ”Er der nogen hjemme i strategihuset?Jo, tak”. Det vil vi sådan set gerne i mit ledelsesteam. Vi er faktisk lige begyndt at arbejde med værdierne fra skolens hjemmeside. De er formuleret for længe siden, og vi er flere nye, der er kommet til, så det er på sin plads at skabe en fælles forståelse. I den forbindelse er jeg faldet over ”Strategihuset” og forestiller mig, at den må indeholde guldkorn, som vi kan bruge i processen. Det gør den!

Bogen arbejder med ledelsesudvikling på tre niveauer: viden, refleksion og handling. Vigtige elementer, hvis vi skal udvikle et effektivt lederskab, der arbejder med strategisk skoleudvikling på den helt store klinge: Et arbejde, der sætter retning for skolen og er styrende mange år frem.
Det er en bog med mange ord og begreber, mange overvejelser og ting at tage stilling til. Jeg oplever mig selv blive revet igennem mange forskellige følelser, efterhånden som jeg bevæger mig gennem de mange sider og kapitler. Det er spændende at lære nyt, det er udfordrende og helt tydeligt, at vi skal lægge kræfter i og gøre os mange overvejelser for at komme i mål med bare enkeltdele i strategihuset. Det er et stort og svært arbejde, der kan virke uoverkommeligt og uoverskueligt. Nogle afsnit er mere genkendelige. Undervejs bragte bogen nye forståelser af begreberne, og jeg fik lyst til at tage fat på de forskellige skriftlige dokumenter, vi har på skolen, og gennemgå dem for at undersøge, hvordan vi bruger og forstår begreberne.

Egentlig kan man begynde at læse bogen fra begyndelsen, én side ad gangen og tygge sig igennem stoffet. Man bliver guidet og udfordret til at reflektere. Sådan gjorde jeg. Men jeg tror, jeg kommer til at læse bogen igen (og opfordre mit ledelsesteam til at gøre det samme). Brudt op i mindre dele for at kunne kapere den nye viden, reflektere over, hvordan vi griber hver del af arbejdet an, og for at finde ud af, hvordan vi inddrager resten af organisationen i udviklingsarbejdet. Christian Nyvang Qvick peger hele vejen gennem bogen på vigtigheden i at have medarbejderne med for at skabe en fælles forståelse og et fælles ejerskab til både mission, vision, værdier og strategier, som alle bor i strategihuset.  

Missionen beskriver skolens eksistensberettigelse funderet i den grundlæggende værdi, vi skal skabe for vores elever

Visionen er vores billede af den ønskværdige langsigtede fremtid for skolen og vores elever

Værdierne er de vejledende overbevisninger, der skal guide vores adfærd. Værdierne er normative og tydeliggør, at der er adfærd, der er mere ønskværdig end anden, hvis vi skal kunne realisere visionen inden for en overskuelig fremtid

Strategierne er de tilvalg, vi prioriterer for at leve op til vores mission og realisere vores vision

Christian Nyvang Qvick har skrevet en vigtig og superinteressant bog, som kan hjælpe os til at systematisere arbejdet med at bygge vores skoles strategihus. Den er lang og ordrig, men værd at dykke ned i og komme klogere og mere handlekraftig ud af.

Anmeldelsen er skrevet af
Rie Storm
Skoleleder, Thurø Skole

Læs flere anmeldelser

Se oversigt over anmeldelser af bøger og spil