Anmeldelse
16.4.2024

En giftig stresscocktail

Forfatter
Helle Hedegaard Hein
Forlag
Forlaget Hein
Antal sider
288 sider
Pris
261 kroner

“Vi har en stigende stressepidemi, og alligevel bliver vi hovedløst ved med at gøre mere af det samme, som tydeligvis ikke virker.”  
Hvor ville jeg gerne have haft en bog som den, Helle H. Hein har skrevet for mange år siden, så jeg kunne have håndteret stressramte medarbejdere med en større indsigt end ”one size fits all”.  
Det er min opfattelse, at lederne i de danske skoler generelt er gode til at handle, når medarbejdere rammes af stress. Alle er med på, at stress er flere ting, kan skyldes flere ting, men rammen er ofte, som den er, så en grad af handlingslammelse sniger sig ind. Man tyr til kommunens HR-afdeling, der tilbydes stresskurser, individuelle samtaler, tilbagevendingsplaner, sjældent bliver det helt godt, hvorfor?
Helle H. Heins ønske med bogen er at nuancere og supplere den eksisterende stressforståelse. Det gør hun ved at udvide og tilbyde nye parametre på tre plan:  

  • Opgavens karakter  
  • Rammerne for opgaveløsning  
  • Individets karakter – opgaveløserens mentale programmering

Derudover taler hun ind i fire former for stress:  

  • burnout  
  • boreout  
  • moralsk stress  
  • eksistentiel stress

Helle H. Hein ønsker, at vi flytter ansvar, årsag og løsning væk fra individet og over i konteksten. Hendes grundtanke er, at stress opstår i mødet mellem den opgave, der skal løses, og den person, der skal løse den. Uanset om det er ”Sex on the Beach” eller ”Old Fashioned”, så kræver det indsigt og hårdt arbejde at identificere både opgavens og individets karakter for at ”mixe den bedst mulige cocktail”.
Er det et arbejde, vi som skoleledere tænker, at vi skal påtage os, eller er vi i en situation, hvor vi oplever, at det er for komplekst, for tidskrævende, og derfor gør vi, som vi plejer …  
Helle H. Hein har skrevet en yderst relevant og læseværdig bog. Den er letlæst; sproget flyder godt, og der er konkrete eksempler – ikke kun fra læringsinstitutioner, men fra mange forskellige typer af arbejdspladser. Den er interessant; Helle H. Hein går til sin forskning ved hjælp af Grounded Theory, og hun bruger teoretikere, der ikke er mainstream. Den er oplysende; de anvendte teorier og behovet for nye tankebaner forklares og begrundes, så handlingsmulighederne udvides og i bedste fald forebygger stress. Den er udfordrende; Helle H. Hein formidler forskning, nye måder at tænke på og ikke mindst opfordring til at handle anderledes.  
Kan du og dit ledelsesteam ikke overskue at læse bogen, så få som minimum din kommunes HR-afdeling, AMR og TR til at læse den, så vi ikke fortsætter med at gøre mere af det samme, for vi har brug for, at alle, der arbejder med skolen, har et sundt arbejdsmiljø uden den stress, der gør os syge.

Anmeldelsen er skrevet af
Ulla Birk Hansen
Lærer, Trongårdsskolen, Kgs. Lyngby

Læs flere anmeldelser

Se oversigt over anmeldelser af bøger og spil