Anmeldelse
5.3.2024

Både – og – Ledelse, en introduktion til Situationel Dialektisk Ledelse

Forfatter
Flemming Smedegaard og Maria Mejnborg Lidsmose (red.)
Forlag
Samfundslitteratur
Antal sider
300 sider
Pris
360 kroner

Inden for filosofien er ingen i tvivl, hvis man henviser til ”Enten Eller”. En af vores fremmeste filosoffer – Søren Kierkegaard. Nu får vi – noget mere ydmygt, naturligvis, modsætningen: Både Og. Her er vi for så vidt ikke i filosofiens, men i ledelsesteoriernes verden. Og så alligevel – kan man drive ledelse uden en bagvedliggende filosofi?
Bag ”både-og” befinder sig ledelsesteorien om Situationel dialektisk ledelse. Det er en forskergruppe med base i Syddansk Universitet, der bringer begrebet i spil i denne bog, som fremstår som en sammenhængende artikelsamling om netop det at drive ledelse situationelt og dialektisk. Det er den åbenlyse – i hvert fald i vore tider – kendsgerning, at alle (vores medarbejdere) er forskellige – og derfor bør tilgås ledelsesmæssigt på forskellig vis. Og at ledelse handler om at manøvrere i paradokser – hvilket bedst sker gennem dialog.

Bogens målgruppe er kommende såvel som nuværende ledere i et kursusforløb. Det tror jeg er godt. Selv tog jeg bogen – om end i nogle bidder – fra ende til anden i juleferien. Og det gav da nogen koldsved undervejs – især ved tanken om, hvad der forventes af de ledere, der nu er i skoleverdenen. Ikke, at bogen bringer noget som helst urimeligt frem. Men når en del af alle verdens virkeligheder præsenteres i et koncentrat – med bud på, hvordan man som leder kan komme til stede med ledelse, kan man blive forpustet!
Som nævnt består bogen af en række artikler – kapitler. I forordet kan man læse grundbudskabet: ”I ledelse findes der ikke nogen onesize-løsninger, men man må som leder i alle situationer foretage et situationelt betinget valg på baggrund af involverede personer, formål, tidspunkt, sted og øvrige kontekst.” Herefter følger en egentlig introduktion til tanken bag samt metoder, der kan anvendes. Siden sættes en række af tidens ledelsesteorier ”til vægs” i den forstand, at de hver for sig ikke kan stå alene.

Bogen tager herefter fat på en række eksempler – heraf flere med konkrete cases: projektledelse, innovation, ledelse af køn, af LGBTQ+-medarbejdere, introverte samt neurodivergente medarbejdere. Bæredygtighed såvel som hjemme-/fjernarbejde berøres, og i et afsnit omkring politisk ledelse er der også råd til nuværende og kommende statsministre. Endelig slutter bogen med et kapitel om, hvordan man som leder kommer i gang. Ikke mindst her tænker jeg, det er godt, at man ikke sidder alene, men er flere sammen om at overveje, hvad denne nye ledelsesbeskrivelse kan bringe ind i de helt konkrete opgaver, man dagligt sidder med som leder.
Bogen er sprogligt ikke svær at håndtere, og der er de fornødne referencer samt forslag til, hvor man kan læse sig mere ind i dette og hint. Jeg er sikker på, at mange ledelsesteams vil kunne have glæde af at arbejde med denne bog sammen.

Anmeldelsen er skrevet af
Steen Jonsson Agger
Tidligere viceskoleleder i Tranbjerg

Læs flere anmeldelser

Se oversigt over anmeldelser af bøger og spil