Input udefra
23.6.2024

Forfatterprojekt udfordrer fagligt stærke elever

På Engstrandskolen i Hvidovre har et forfatterprojekt på byens bibliotek skabt et særligt fællesskab mellem fagligt stærke elever. Dansklærer Helle Kaare Lindberg beskriver her, hvordan det at rykke undervisningen til andre omgivelser giver mulighed for fordybelse og for at styrke eleverne.

Hør historien i Plenum Lyd
Det skal være populært at være flittig og dygtig
På Engstrandskolen i Hvidovre manglede de et tilbud til de fagligt stærke elever. De oplevede, at de var for dårlige til at udfordre de elever, der gerne ville, og ønskede at gøre det populært at være flittig og dygtig. Da forfatter og journalist Johanne Mygind søgte efter en lærer, der ville være med til at udvikle og eksekvere et forfatterprojekt, blev det til et samarbejde med Engstrandskolen og et forløb til fagligt stærke elever.
Dygtige elever lærer af hinanden
Forfatterprojektet henvender sig til motiverede unge på tværs af 7.-9. årgang. Flere af dem savner udfordringer i skolen samt et fagligt fællesskab. Deres baggrunde er forskellige, men de har det til fælles, at de elsker at skrive og har noget på hjerte. I mødet med andre dygtige elever kan man lære af hinanden og skal stå på tæer for at matche niveauet.
Lån en kunstner
Det er muligt at søge Statens Kunstfond om et tilskud til et forløb, der indeholder et samarbejde mellem en skole og en kunstner. Man kan søge om op til 90 % af det samlede kunstnerhonorar, hvilket giver skolen mulighed for at ”låne” en kunstner til undervisning for meget få penge.
Flyt undervisningen ud
Undervisningen fandt sted uden for skolen. I dette tilfælde på biblioteket, hvor eleverne er omgivet af bøger og kan få følelsen af at bidrage til litteraturen.
Ved at afsætte en uge til fordybelse et andet sted end på skolen, med en ekstern underviser og nye holdkammerater, kan eleverne få et nyt blik på sig selv og deres evner. De daglige forstyrrelser sættes til side, så eleverne kan lade sig opsluge og fokusere på en anden måde end til hverdag. Derudover kan bogreceptionen (produktet) inspirere øvrige lærere og elever til at tænke i nye og mere kreative retninger.  
Vi giver ordet til

Engstrandskolen

Helle Kaare Lindberg er dansklærer på Engstrandskolen og fortæller om et forfatterprojekt, hun har udviklet og gennemført sammen med forfatter og journalist Johanne Mygind.
Projektet er er en del af Huskunstnerordningen støttet af Statens Kunstfond.  
Læs mere om Huskunstnerordningen, og hvordan man søger støtte fra Huskunstnerordningen

Vi giver eleverne mulighed for at vise, hvor seje de er

Med et forfatterprojekt har Engstrandskolen i Hvidovre haft et tilbud til de fagligt stærke elever. Det er blevet populært at være dygtig, og eleverne bliver udfordret i et nyt fagligt fællesskab, fortæller skoleleder Morten Toft.

Rundt omkring på Hvidovre Bibliotek sidder 16 skriveglade elever fra Engstrandskolen og skriver på den novelle, de skal læse op fra, når forældre, lærere og skoleledelse er inviteret til bogreception på biblioteket ved ugens slutning. De unge er spændte til det yderste og gør sig mere end umage. Hele ugens undervisning har fundet sted på biblioteket, hvor der er en ro, man sjældent møder på skolen. Der er mulighed for at fordybe sig på en anden måde end til hverdag. Præmissen er respekt for hinanden og det skrevne ord.
Eleverne går alle i udskolingen. De er forskellige, men har det til fælles, at de er fagligt stærke, og for skoleleder Morten Toft har det været spændende at flytte undervisningen ud af skolen og tænke stort.

- Vi har givet dem et rum til at fordybe sig og en mulighed for at vise andre, hvor seje de er – med andre ord skaber vi den gode historie på skolen og profilerer os som et sted, der også udfordrer vores fagligt stærke elever, fortæller Morten Toft.

Forfatter Johanne Mygind er initiativtager til projektet og stod for det meste af undervisningen. Skolelederen fremhæver, at det har været givtigt at bruge kræfter udefra, da vægten lægges på det kunstneriske frem for det danskfaglige, som eleverne møder til dagligt.  

- Det har uden tvivl højnet niveauet og udfordret eleverne til at overskride egne grænser, da de bliver betragtet som forfattere, der skal præstere andet end grammatik og litterær analyse.

Elev på Engstrandskolen i Hvidovre læser op af en novelle, han selv har skrevet

Fællesskab og tillid

At skabe kunst er meget personligt, og det kræver mod at vise det frem. I en kunstnerisk proces som denne bruger eleverne hinanden til at blive klogere på deres værk ved at spejle sig i de andres tilgange og tekster. Det kræver tillid, en evne til at lytte og ikke mindst levere kritik på en konstruktiv måde. En disciplin, som taler ind i de menneskelige værdier, der er en af skolens fornemste opgaver at lære børnene.  

- En skole bør værne om fællesskabet og styrke tilliden blandt skolens elever, siger Morten Toft, der mener, at et forløb som skriveugen spreder god energi på skolen og giver eleverne noget at være fælles om.

Et magisk rum

Forløbet slutter af med en bogreception om fredagen. På og omkring bibliotekets scene er skabt et magisk rum, hvor historiefortælling med udspring i elevernes egen familiehistorie giver fornyet indsigt og stof til eftertanke. For skolelederen er det tydeligt, hvor meget de unge skrivetalenter er vokset med opgaven, og samtidig overraskende, hvor dygtige de er.

- Hvis vi altid kunne facilitere undervisningsrammer, der kunne rykke eleverne så meget, ville vi have verdens bedste skole, siger skoleleder Morten Toft.

No items found.

Læs flere artikler

Se oversigt over artikler