Input udefra
13.5.2024

Det gode psykiske arbejdsmiljø kræver lederens fokus

I OK21 blev der afsat penge til et projekt om ledelse af det psykiske arbejdsmiljø, og parterne udviklede en uddannelse for kommunale ledere. Da skoleleder Helle Jeppesen tog uddannelsen i at lede psykisk arbejdsmiljø, fik medarbejderne en konkret plan for, hvordan de kan håndtere trusler og vold.

Hør historien i Plenum Lyd

Lederen sætter rammerne

Organisationen har ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø. Men lederen har ikke ansvaret alene. Arbejdsmiljø er en holdsport. Lederens ansvar er at sætte rammer og give mulighed for at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt at have fokus på arbejdsmiljøet, så vi ikke bliver syge af at gå på arbejde. Arbejder man i det offentlige, er det også vigtigt, at man kan være der for borgerne. Samtidig skal vi også skabe attraktive arbejdspladser.


Ledelse af psykisk arbejdsmiljø kræver tre fokusområder

Identificering, håndtering og forebyggelse er de tre grundsten i arbejdet med ledelse af psykisk arbejdsmiljø. Identificering er muligheden for sammen med sin organisation at holde øje med, om alle trives. Det er også vigtigt at have møder med tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanter eller medarbejderudvalg, hvor man snakker om, hvordan det står til. Man skal også have systemer og redskaber til at håndtere, når det er gået galt. Og så skal man forebygge, at det går galt. At man rykker på de ting, man har opfanget i identificeringen.  


Tal om, hvad der fungerer godt

Arbejdsmiljøforsker Malene Friis Andersen siger:  
- Tag næste personalemøde og spørg hinanden, hvad er en god arbejdsdag for mig? Det er et simpelt og godt spørgsmål. Man får talt om, hvad der fungerer godt, og hvad der skal til for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Og så spørger man, hvad der skal til for at skabe flere af de gode dage. Så kan man nemlig også kigge på, hvor der skal laves forbedringer.  

Vi giver ordet til

Erhvervspsykolog i LEAD

Katrine Bastian, der er erhvervspsykolog i LEAD, beskriver her, hvorfor det er vigtigt, at ledere har fokus på ledelsen af det psykiske arbejdsmiljø.

Uddannelsen, der er en udløber af OK21, er udviklet af KL, Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner i samarbejde med LEAD og arbejdsmiljøforsker Malene Friis Andersen.

Læs mere om uddannelsen i ledelse af psykisk arbejdsmiljø på hjemmesiden.

Nu ved de, hvordan de skal håndtere elevers kraftige reaktioner  


Da skoleleder på Bække Skole, Helle Jeppesen, tog uddannelse i at lede psykisk arbejdsmiljø, fik medarbejderne på skolen efterfølgende en helt konkret plan for, hvordan de skal håndtere trusler og vold fra elever.


En del af medarbejderne oplevede vold eller trusler om vold fra elever. Det stod sort på hvidt i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fra 2022 på Bække Skole i Vejen Kommune.  
- Elever bliver sure i affekt. På den måde kan man ofte som lærer stå i situationer, hvor man bliver truet. Eller ja, en enkelt gang bliver slået også, fortæller skoleleder Helle Jeppesen.
Undersøgelsen gav hende det sidste skub til, at nu måtte der ske en forandring. Derfor tilmeldte hun sig uddannelsen ”Ledelse af psykisk arbejdsmiljø”.


Medarbejderne manglede en plan

Uddannelsen veksler mellem teori, praktisk arbejde og sparring fra medkursisterne.
- Det her med at blive fastholdt og udfordret, det passer rigtig godt til mig. Det fik jeg bekræftet, da jeg startede på uddannelsen, fortæller Helle Jeppesen.  
Hun valgte at fokusere på arbejdet med medarbejdernes oplevelse af trusler og vold på skolen.
Kombineret med de nye modeller, metoder og redskaber på uddannelsen gav det hende hurtigt en ny indsigt.
- Det resulterede i, at jeg fik identificeret, at medarbejderne faktisk manglede en konkret handleplan i hele denne her proces, siger Helle Jeppesen.  
Derfra var der ikke langt til handling, og skolelederen lavede en handleplan i løbet af uddannelsen.


Plan for håndtering

Forældrene ved nu, at der er en standardiseret procedure, der er ens for alle børn på skolen, og medarbejderne er også meget glade for, at der er helt konkrete handleplaner, fortæller skolelederen og tilføjer:
- Vi har ikke fjernet vold og trusler om vold. Det vil desværre nok altid være en del af vores hverdag. Men nu ved de selv, hvordan de skal håndtere det.
Samtidig er Helle Jeppesen blevet mere opmærksom på sit eget psykiske arbejdsmiljø.  
- Vi er nok mange ledere, der er gode til at løbe ekstra stærkt og løse den opgave, vi er ansat til. Og der er ikke ret mange af os, der kigger på arbejdstid eller psykisk arbejdsmiljø eller noget andet. Det blev faktisk sat i fokus. Og det har givet stor grund til eftertanke bagefter i min egen praksis. Både ved mig selv, men også med mit ledelsesteam, fortæller hun.
Så på alle parametre har uddannelsen været værdifuld for hende.
- Den kan give helt konkrete redskaber, som højner både dit og dine medarbejderes psykiske arbejdsmiljø, siger Helle Jeppesen.

No items found.

Læs flere artikler

Se oversigt over artikler