Sparringsgruppe
18.2.2024

Ståsted om praktisk undervisning og valgfrihed

Fleksibilitet, tilpasning af lovgivning og økonomi. Det bliver tre vigtige parametre, når Skolelederforeningen i Sammen om skolen-regi skal drøfte regeringens forslag om mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever.
Modelfoto: Klaus Holsting
Carina Termansen
Politisk konsulent, Skolelederforeningen
Foto
Foto

Skolelederforeningen har inviteret medlemmer til at deltage i sparringsgrupper om emnerne i regeringens forslag til en styrket folkeskole som forberedelse til drøftelserne om samme emner i Sammen om skolen-regi.
Den første sparringsgruppe er afholdt. Her blev det belyst, hvorvidt forventningen om, at en mere praktisk udskoling og øget valgfrihed til eleverne vil bidrage til øget engagement, trivsel og fagligt udbytte hos de ældste elever, er realistisk.
Der blev sat fokus på fordele, dilemmaer og ikke mindst den allerede eksisterende praksis på området blandt de cirka syv deltagende skoleledere, og på tværs af gruppen viste der sig tre vigtige parametre, som er vigtige at have for øje.

Fleksibilitet

- Skab så meget fleksibilitet som muligt. Der er gang i meget spændende på meget forskellige måder, og der er brug for frihed til det.

Tilpaslovgivningen

- Tilpas den nuværende lovgivning frem for at lave en ny. § 33 stk. 4 fungerer.

Økonomi

- Midlerne til den understøttende undervisning er brugt, så der er brug for tilførsel af penge.

Skolelederforeningen tager nu sparringsgruppens input med i de videre drøftelser om emnet alle relevante steder. De politiske forhandlinger forløber i begyndelsen af året.

Læs mere om politik

Se oversigt over alle opdateringer