Aftale
16.4.2024

Ny aftale for folkeskolen skruer lidt ned for den centrale styring

Muligheden for at afkorte skoledagen bliver permanent og færre obligatoriske prøver. Sådan lyder nogle af de mest markante initiativer i den nye politiske aftale for folkeskolen.
Modelfoto: Klaus Holsting
Claus Fagerlund
Politisk konsulent, Skolelederforeningen
Foto
Foto

Folkeskoleforligskredsen indgik den 19. marts ”Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse”.
Aftalen består af 33 initiativer, som alle vil få betydning for skolen og fordrer ledelse og implementering i større og mindre grad af skoleledelsen.

Nogle af de mest markante initiativer er:  

  • Understøttende undervisning erstattes af ”Skolens timebank” med kommunal og lokal prioritering af, hvilke indsatser der skal være på skolen – for eksempel faglige såvel som trivselsmæssige indsatser, to-voksenundervisning med videre. Samtidig gøres mulighederne for at afkorte skoledagen nu permanente.
  • Fagfornyelsen ”Fælles mål” skal erstattes af slankere og mere enkle læreplaner for folkeskolens fag: ”Folkeskolens Fagplaner”. Landets skoler gives blandt andet mulighed for at give et tilbageløb til ekspertgruppen i efteråret 2024, inden den kommer med sine anbefalinger til folkeskoleforligskredsen ultimo 2024. Efterfølgende vil skolerne gives mulighed for at indgå i et udviklingsprogram i forbindelse med udvikling af de nye fagplaner, som ventes at blive indført til skoleåret, der starter 1. august 2027.
  • Ny timetalsfordeling med flere timer til et praktisk/musisk valgfag og et lokalt valgfag i udskolingen og færre idrætstimer. Herudover reduceres der i fagtimerne i indskolingen og på mellemtrinnet for at forkorte skoledagen.
  • Lettelse af prøvetrykket i folkeskolen ved at gå fra otte til seks obligatoriske prøver.
  • 2,6 milliarder kroner som investering i bedre faglokaler og 0,5 milliarder kroner til skolebøger.

En række initiativer er allerede sat i gang eller undervejs, for eksempel fagfornyelsen og nedsættelse af arbejdsgrupper med videre. I forhold til de initiativer, der kræver lovændringer, vil børne- og undervisningsministeren fremsætte lovforslag i efteråret 2024.  

Læs mere om politik

Se oversigt over alle opdateringer