Afgørelse
23.2.2024

Ny afgørelse i chromebook-sag får betydning for mange

En lang række kommuner kan fra næste skoleår ikke længere anvende Google Chromebooks, som de hidtil har gjort. Det står klart efter en ny afgørelse fra Datatilsynet.
Modelfoto: Klaus Holsting
Claus Fagerlund
Politisk konsulent, Skolelederforeningen
Foto
Foto

Datatilsynet har igen afgjort sagen om 53 kommuners anvendelse af Google Chromebooks, Google workspace for Education med videre.
I afgørelsen vurderer Datatilsynet, at der ikke er hjemmel til at videregive personoplysninger til alle de formål, der videregives til i dag. Afgørelsen vil få ganske omfattende negative konsekvenser for alle offentlige myndigheders mulighed for at anvende it-systemer – herunder også på skoleområdet.
Datatilsynets afgørelse betyder, at de 53 kommuners skoler fra den 1. august 2024 ikke længere kan anvende Google Chromebooks på de nuværende vilkår. Samtidig indikerer afgørelsen, at kommunerne og skolerne ikke bare kan vælge at skifte til en anden leverandør, da de vil være omfattet af den samme lovgivning.

Arbejder på at få ændret lovgivning

KL har på vegne af kommunerne søgt dialog med henholdsvis Børne- og Undervisningsministeren, Digitaliseringsministeren og Justitsministeren for at få ændret lovgivningen, så skolerne fortsat kan gøre brug af deres Chromebooks og Google workspace. Samtidig og sideløbende er KL også i god dialog med Google i forhold til at kunne imødegå Datatilsynets påbud.

Læs mere

Datatilsynets afgørelse

Læs mere om politik

Se oversigt over alle opdateringer