Aftale
23.2.2024

Arbejdet med nye læreplaner er skudt i gang

En ekspertgruppe er nedsat, som skal levere et beslutningsgrundlag med forslag til et enkelt format for de nye lærerplaner kaldet Folkeskolens Fagplaner.
Modelfoto: Klaus Holsting
Claus Fagerlund
Politisk konsulent, Skolelederforeningen
Foto
Foto

Folkeskoleforligskredsen er enig om, at folkeskolens nuværende læreplaner (Fælles Mål) skal erstattes af mere enkle planer for hvert af folkeskolens fag. De nye læreplaner (Folkeskolens Fagplaner) skal understøtte, at folkeskolens formål og fagenes indhold er omdrejningspunktet for skolens undervisning.
Der er nedsat en ekspertgruppe, som skal udarbejde et beslutningsgrundlag til ministeren og folkeskoleforligskredsen med anbefalinger til den konkrete tilrettelæggelse af fagfornyelsen, herunder et udviklingsprogram, der igangsættes som en del af fagfornyelsen. For at kvalificere ekspertgruppens arbejde inviteres alle landets folkeskoler til at give deres input til udviklingen af Folkeskolens Fagplaner og udviklingsprogrammet. Ekspertgruppen skal først og fremmest aflevere et beslutningsgrundlag, der indeholder forslag til et enkelt format for Folkeskolens Fagplaner med inspiration fra de gymnasiale læreplaner og folkeskolens faghæfter for fagene fra 1976.
Ekspertgruppen vil inden sommeren 2024 drøfte sine foreløbige overvejelser med folkeskoleforligskredsen og afrapportere endeligt i slutningen af 2024.

Læs mere

Ekspertgruppens arbejde

Læs mere om politik

Se oversigt over alle opdateringer